MNB Tehetség Centrum

MyBrand Centre for Excellence

Kiválósági Mentorközpont

Jelentkezési lap

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem az MNB által működtetett Kiválósági Ösztöndíjprogramjának részeként létrehozta a myBRAND Kiválósági Mentorközpontot és a Kiválósági Ösztöndíjhoz kapcsolódó MNB Kiválósági ösztöndíj+ Programot.

A Program célja, hogy mentori támogatást nyújtson azon, korábban MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesülő hallgatóknak, akik szakmai tanulmányaik és kutatómunkájuk fejlesztéséhez olyan szakemberek támogatását keresik, akik kutatásaik és mindennapi szakmai tevékenységeik során magas szinten kapcsolódnak a pénzügyi és gazdasági döntéselőkészítéshez és szabályozáshoz.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 3.

Az MNB Kiválósági ösztöndíj+ Programban való részvételi szándékát a jelentkezési lap kitöltésével jelezheti.

  Személyes adatok

  Teljes név

  Felsőoktatási intézmény neve ⓘ
  Az a felsőoktatási intézmény, ahol korábban MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesült.

  Képzés neve ⓘ
  Az az alapszak vagy mesterszak, amelyen korábban MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesült.


  Értesítési cím
  E-mail cím
  Felsőoktatási intézmény neve, ahol 2023/2024-es tanévtől a mesterszakos vagy az osztatlan képzését folytatja

  Mesterszak / Osztatlan képzés neve ⓘ
  A pályázati kiírásban megjelölt támogatott mesterszak vagy osztatlan képzés pontos neve.

  A pályázathoz csatolandó dokumentumok

  Kérjük, a megadott formátumban (PDF vagy jpeg) és tartalommal töltse fel az önéletrajzát!

  Önéletrajz ⓘ
  Kérjük, a megadott formátumban (PDF vagy jpeg) és tartalommal töltse fel az önéletrajzát!

  Motivációs levél


  Pályázati felhívás

  az MNB – METU Kiválósági Mentorprogramban
  való részvételre

   

  A Program célja, hogy az MNB Kiválósági Ösztöndíjprogramjának kiegészítéseként támogatást nyújtson azon korábban MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesült hallgatóknak, akik szakmai tanulmányaik, kutatómunkájuk végzéséhez igénylik ezt. A szakmai támogatás keretein belül a jelentkező, illetve a programba felvett hallgató kutatási témájának, szakmai érdeklődésének megfelelően kap segítséget. A programban szakmai előadások, workshopok, egyéni és csoportos feladatok, továbbá szakmailag elismert mentorok is segítik a hallgatók szakmai fejlődését. A programot a Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Metropolitan Egyetemmel közösen valósítja meg a METU myBRAND Kiválósági Mentorközpont keretében.

  A Mentorprogramban résztvevő hallgatók...

  A program keretében a hallgatók személyes célkitűzéseik alapján kapnak támogatást. A résztvevők az MNB és a METU által szervezett rendezvényeken, kiemelten négy szakmai napon és egy szakmai hétvégén való részvétellel, írásbeli feladataik megoldásával szélesítik szakmai tudásukat, fejlesztik kutatói és személyes kompetenciáikat. Tevékenységüket mentorok segítik, a program során készült publikációjuk kötetben is megjelenik. 

  A mentorprogramban legfeljebb 30 hallgató részvételére van lehetőség.

  A pályázatban azok a hallgatók vehetnek részt, akik...

  a 2023/2024-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak az alábbi szakok valamelyikén:

  Alapképzés:

  Mesterképzés:

  A korábban MNB Kiválósági Ösztöndíjban részesültek az erre kialakított elektronikus felületen (www.mnbtehetsegcentrum.hu) jelentkezhetnek, és benyújtják

  A motivációs levélben röviden ki kell fejteni a jelentkező

  A pályázatok benyújtásának határideje

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 3.

  A benyújtott pályázatokat az erre kijelölt bizottság 2023. október 11-ig elbírálja, majd 2023. október 20-ig értesíti a jelentkezőket. Az elbírálás során a bizottság figyelembe veszi a jelentkező eddigi szakmai munkásságát, tapasztalatait, szakmai terveit, elképzeléseit, jelentkezésének motivációit. A nyertes pályázókkal a METU 2023. október 31-ig hallgatói jogviszonyt létesít.

  Tervezett program (2023. november – 2024. június):
  Mit tartalmazzon az önéletrajz és a motivációs levél?

  Önéletrajz

  Kérjük, Erupass önéletrajzot készítsen.
  A „Munkatapasztalatok” résznél kérjük, röviden fejtse ki a főbb feladatait is.

  Motivációs levél

  A motivációs levélben kérjük, fejtse ki 4000-6000 karakterben
  ∎ az eddigi szakmai tapasztalatait és eredményeit
  ∎ a korábbi eredményeinek felhasználását (a jövőre vonatkozó tanulmányi és karrierterveit), illetve
  ∎ az Önt érdeklő téma, témakör bemutatását és indoklását

  Ha bármilyen kérdése van, az mnbtehetsegcentrum@metropolitan.hu e-mail címen tud további tájékoztatást kérni.

  Budapest, 2023. szeptember 15.

  Prof. Dr. Szendrő Péter DSc
  igazgató
  MyBrand Centre for Excellence Kiválósági Mentorközpont